| Press

En av värmeanläggningarna.

Hur blir det fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett enkelt och prisvärt alternativ för dig som vill ha en trygg uppvärmning av din bostad. Men hur går processen egentligen till?

  • I fjärrvärmeverket kokas vatten med bränsle som annars skulle gå till spillo. Bränslet omvandlas till värmeenergi som hettar upp fjärrvärmevattnet.
  • Vattnet pumpas ut i fjärrvärmenätet som består av ett välisolerat rörsystem som är nedgrävt i marken.
  • Vattnet når sedan kundens fjärrvärmecentral. I centralen finns två värmeväxlare. I den ena överförs värmen till fastighetens värmesystem, elementen, som ingår i ett slutet system där vattnet pumpas runt och värms upp kontinuerligt. I den andra värms husets kranvatten upp. Färskvatten från vattenverket leds genom växlaren, värms upp, används och spolas ut i avloppet. Det avkylda vattnet – ju kallare desto bättre effekt – leds tillbaka till verket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen. Och igen, och igen…
Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: