| Press

Fjäril på en blomma.

Är fjärrvärme bra för miljön?

All uppvärmning påverkar miljön men tack vare att fjärrvärmen görs i stora anläggningar med effektiv rening, som förser hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön betydligt mindre än om var och en hade haft egen uppvärmning.

Varje år använder vi i världen 30 procent mer resurser än planeten har att ge. Tack vare utbyggd fjärrvärme kan vi i Sverige ta vara på det som annars går till spillo, till exempel skogsavfall och värme från avfallsförbränning och industrier. Genom det hushållar vi med våra gemensamma resurser och slipper låna av kommande generationer.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: