| Press

FJÄRRVÄRME­FÖRBRUKNING

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett bekvämt och pålitligt alternativ för uppvärmning med låg miljöpåverkan. Värmen görs i stora anläggningar med bra rening av röken. Fjärrvärmen är också reurssnål eftersom det går att använda resurser som annars skulle gå förlorade – exempelvis spill från trakten från skogsavverkning, avfall och överskottsvärme från industrier.

Fjärrvärme är en enkel, trygg och bekväm värmekälla. Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Förutom bostäder, skolor, sjukhus och andra lokaler värmer en del kommuner badhus och simbassänger, men även fotbollsplaner, trottoarer och cykelvägar under vintern för att hålla dem isfria.

Hur blir det fjärrvärme?
  • I fjärrvärmeverket kokas vatten med bränsle som annars skulle gå till spillo. Bränslet omvandlas till värmeenergi som hettar upp fjärrvärmevattnet.
  • Vattnet pumpas ut i fjärrvärmenätet som består av ett välisolerat rörsystem som är nedgrävt i marken.
  • Vattnet når sedan kundens fjärrvärmecentral. I centralen finns två värmeväxlare. I den ena överförs värmen till fastighetens värmesystem, elementen, som ingår i ett slutet system där vattnet pumpas runt och värms upp kontinuerligt. I den andra värms husets kranvatten upp. Färskvatten från vattenverket leds genom växlaren, värms upp, används och spolas ut i avloppet. Det avkylda vattnet – ju kallare desto bättre effekt – leds tillbaka till verket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen. Och igen, och igen…
Är fjärrvärme bra för miljön?

Varje år använder vi i världen 30 procent mer resurser än planeten har att ge. Tack vare utbyggd fjärrvärme kan vi i Sverige ta vara på det som annars går till spillo, till exempel skogsavfall och värme från avfallsförbränning och industrier. Genom det hushållar vi med våra gemensamma resurser och slipper låna av kommande generationer.

BETALNING

Fakturor

Visa alla

Har du frågor om dina fakturor kontakta
thord.engstrom@stromsund.se

Vill du betala med autogiro?

För att du ska kunna betala våra fakturor via autogiro, måste du först lämna in en blankett där du ger ditt medgivande. Det innebär att du godkänner att Strömsunds värme AB får ta ut pengar från ditt bankkonto.

Hämta blankett för autogiroanmälan Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

Mejla blanketten till
ekonomi@stromsund.se

 

Eller skicka brev till
Strömsunds kommun
Ekonomienheten
Box 500
833 24 Strömsund

Vill du betala med e-faktura?

  1. Anmäl dig till e-faktura via din internetbank. Klicka på länken till Strömsunds kommuns anmälningssida i internetbanken och anmäl dig där.
  2. När du gått igenom och godkänt en e-faktura gör du betalningen som vanligt i internetbanken. Alla fakturauppgifter som till exempel belopp, förfallodatum och OCR-nummer är automatiskt ifyllda. Informationen om betalda e-fakturor ligger kvar i 18 månader.