| Press

Publicerad:

Jämtlandsvärme bygger ny fjärrvärmeanläggning i Strömsund

Jämtlandsvärme ska bygga en ny fjärrvärmeanläggning på industriområdet i Strömsund. Den nya pannan har större kapacitet än dagens anläggning vilket borgar för en säker och stabil leverans av fjärrvärme.

För att säkerställa framtida värmeleveranser till befintliga och nya kunder beslutade bolagets styrelse den 15 februari att investera i en ny fjärrvärmeanläggning i Strömsund. Planen är att anläggningen ska tas i drift 2022/2023.

Ska ligga på industriområdet

Den nya anläggningen byggs på ny plats vid industriområdet där det finns stora ytor för upplag av biobränslen, något som saknas vid nuvarande anläggning. Effekten på den nya pannan blir cirka åtta megawatt (MW) och det motsvarar uppvärmningen av cirka 800 villor.


– Nuvarande fjärrvärmeanläggning har för liten kapacitet och närmar sig slutet av sin livslängd. Den kommer fortfarande att vara i drift men i begränsad omfattning. Vi kommer att övervaka och styra den nya pannan från den gamla anläggningen och tar spetsvärmen därifrån. Vi behåller också kontor och personalutrymmen, säger vd:n Thord Engström.

Biobränsle bästa alternativet

Jämtlandsvärme har de senaste åren utrett vilken bränsletyp som passar bäst i ett glesbygdsområde med närhet till skog, som Strömsunds kommun. Bränslet i den nya pannan blir i huvudsak biobränsle från skogen.


– Det är bättre med biobränslen än med fossila bränslen eller torv. Vi vill förbränna träavfall som uppkommer i närområdet. Vi kommer att kunna förbränna allt träavfall som kan klassificeras till rent trä i den nya anläggningen, men det kräver dock en noggrann sortering vid återvinningen, säger Thord Engström.

Inte aktuellt med avfallsförbränning

Förbränning av gummigranulat och avfall är inte aktuellt av flera anledningar. Avfallsklassat bränsle, som hushållssopor eller returträ där dessa ingår tillsammans med andra byggnadsmaterial eller färg, kräver särskilda anläggningar där mycket höga krav ställs. Jämtlandsvärme skulle dessutom behöva ta emot avfall året om. På sommaren när det går mindre fjärrvärme måste det då lagras vilket kan skapa obehaglig doft och öka risken för skadedjur ifall hushållssopor ingår.


– I vårt fall är förbränning av avfall inte ekonomiskt försvarbar eftersom det skulle öka investeringskostnaden med 30 till 40 procent för det värmebehov som finns. Vi bedömer att det är svårt att få en lönsam avfallsförbränning. Avfall är lämpligare att använda som bränsle i anläggningar med större värmebehov och där en avfallspanna kan användas fullt ut hela året om, säger Thord Engström.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: