| Press

Element.

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärmen består av tre delar – en fjärrvärmecentral i ditt hus, ett fjärrvärmenät och en produktionsanläggning. I fjärrvärmecentralen överförs värmen från fjärrvärmenätet så att du får värme och varmvatten. Fjärrvärme är en enkel, bekväm och miljövänlig värmekälla med hög driftsäkerhet.

Från vårt värmeverk...

Fjärrvärmen kommer från ett av våra centrala värmeverk till din fastighet i form av hett vatten. Fjärrvärmen sprids via ett system av välisolerade rör, där temperaturen på vattnet ligger mellan 70 och 120 grader. Vattnet leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. Husets värmeväxlare utnyttjar det heta vattnet för att värma upp element och vattnet i kranarna. Det är inte samma vatten som strömmar genom de olika systemen, det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.

...till din fastighet

Vi levererar fjärrvärmen i rör som går under mark, gator och parker. I din fastighet installerar vi en fjärrvärmecentral, inte större än ett badrumsskåp. Via två små vattenrör ansluts centralen i lämpligt utrymme, till exempel garage, källare, garderob, badrum eller grovkök. Centralen har två separata värmeväxlare som använder det heta fjärrvärmevattnet för att värma upp fastighetens värmesystem och tapp-varmvatten.

Film om hur fjärrvärme fungerar

 

Tryggt och stabilt

Fjärrvärme är en enkel, bekväm och miljövänlig värmekälla med hög driftsäkerhet. Våra anläggningar är övervakade dygnet runt av utbildade specialister. Driftstörningar förekommer väldigt sällan, i den mån de faktiskt uppstår har vi en mycket god beredskap för att kunna hantera oförutsedda händelser.

Vi är ett lokalt alternativ eftersom fjärrvärmen produceras i Strömsunds kommun av skogsbränsle från de jämtländska skogarna.

Skiss av ledningar.

Vi är med hela vägen!

Våra drifttekniker har gedigen yrkeskompetens och lång erfarenhet.

Tillsammans sköter vi drift, servie och utbyggnad av fjärrvärmenätet i kommunen.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: