| Press

Om Strömsunds energi

Strömsunds energi AB är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för att ge invånare och företag i kommunen en miljöanpassad värme med god totalekonomi. Idag har vi drygt 450 abonnenter.

Vår affärsidé är att leverera värme till fastighetsägare och företag i kommunen. Vår fjärrvärmeproduktion startade 1982 och fram till idag har vi successivt byggt ut fjärrvärmeledningsnätet. Mellan 2007 och 2010 investerade vi över 45 miljoner kronor för att utöka vår produktionskapacitet och kunna erbjuda så många som möjligt fjärrvärme. Idag har vi lite drygt 450 abonnenter.

Vår vision

Vi levererar idag fjärrvärme i Gäddede, Strömsund, Hammerdal, Hoting, Backe, Rossön och Kyrktåsjö. Vår vision är att fjärrvärme ska vara det självklara valet för att värma upp hus och hem. Väljer du fjärrvärme, väljer du också ett långsiktigt och hållbart uppvärmningsalternativ.

En energileverantör nära dig

Som energileverantör vill vi vara nära våra kunder. Vår organisation är liten, personlig och erfaren och du kommer enkelt i kontakt med oss när du behöver hjälp. Vår kundtjänst ger dig snabb service utan långa telefonköer och knappval. Du är också välkommen till vårt kontor om du har frågor som du vill ha besvarade.

Ledning

Strömsunds energi AB har en styrelse som är utsedd av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun. Bolaget är, som juridisk person, ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Så föddes Strömsunds energi

Strömsunds kommun startade med fjärrvärme 1982, då genom helägda Strömsunds Värmebolag AB.


Efter en samman­slagning av Värmebolaget och Graninge Värme AB år 2000 (numera E-On Värme Norrland AB) bytte vi namn till Jämtlands­värme. Strömsunds kommun ägde då 72 procent och Eon 28 procent.


År 2023 byter bolaget namn till Strömsunds energi. Det gör vi för att tydliggöra den lokala förankringen och förstärka bolagets geografiska område.


Idag är Strömsunds kommun ensam ägare till bolaget.

Följ oss på Facebook!

Sök på Strömsunds energi.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: