| Press

En av värmeanläggningarna.

Här levererar vi fjärrvärme

Vi levererar idag fjärrvärme i sju samhällen eller byar: Strömsund, Gäddede, Hammerdal, Hoting, Backe, Rossön och Kyrktåsjö.

Totalt levererar Strömsunds energi AB drygt 50 gigawattimmar värme per år. De största kunderna är Strömsunds kommun och Strömsunds hyresbostäder.

Våra anläggningar

 • Strömsund: Här finns två biobränslepannor anpassade för att eldas med Bark/GROT (grenar och toppar). Den ena pannan finns på Ramselevägen och den andra bakom före detta sjukstugan där vi ersatt den gamla pannan med en ny modern som bland annat återvinner rökgaserna.
 • Hammerdal: Här finns två panncentraler, en vid NWP och en vid Skogma. I dagsläget har vi ett avtal med NWP som innebär att de ansvarar för bränsleleverans som består av kutterspån. Strömsunds energi äger dessutom en separat panncentral vid Skogmahuset i södra delen av Hammerdal. Centralen är ihopkopplad med fjärrvärmenätet och används vid behov för spetseffekt vintertid samt som reserv vid haverier och revisionsarbeten på NWP:s anläggning. I avtalet finns också klausuler som reglerar en eventuell minskning/nedläggning av produktionen på NWP.
 • Hoting: Värmeproduktionen sker i egen panncentral på Listvägen. Anläggningen består av biopanna samt två oljepannor. I Hoting eldar vi med sågspån.
 • Backe: Värmeproduktionen sker i Fjällsjöskolan. Anläggningen består av en pelletspanna och två oljepannor. Pelletspannan installerades 2006.
 • Kyrktåsjö: Produktionsanläggningen som är inrymd i skolans pannrum består av två pelletspannor samt en oljepanna.
 • Rossön: Produktionsanläggningen består av en containerbaserad pelletspanna. År 2019 kompletterade vi med en container som rymmer en spets- och reservkraftsanläggning.
 • Gäddede: Bolagets nyaste anläggning som vi byggde 2017. Panncentral är placerad efter Hemvägen vid gamla elevhemmet och eldas med pellets. I samband med uppförandet av anläggningen anlade vi ett nytt fjärrvärmenät till både nya och befintliga kunder.

Distributionen inom Strömsunds energi

Strömsund

I Strömsund har vi ett kulvertnät från 1982. Det är i dag cirka 14.500 meter långt med 319 anslutna kunder varav 217 är villakunder. I dagsläget levererar vi cirka 35 GWh.

Hammerdal

I Hammerdal är kulvertnätet sedan 1999 och är idag 2.600 meter. Vi levererar cirka 8,1 GWh och har drygt 72 kunder varav 42 är villakunder.

Hoting

I Hoting har vi 3.100 meter kulvert byggd 1998. Vi har 25 kunder, varav fyra är villakunder, och levererar cirka 4,8 GWh.

Backe

I Backe har vi troligtvis ett av Sveriges äldsta fjärrvärmenät då ledningarna är från 1960-talet. Vi har 700 meter ledning och 14 kunder. Här levererar vi 2,5 MWh.

Kyrktåsjö

Kyrktåsjö har i dagsläget nästan 1.000 meter kulvert med tio kunder, inklusive Tåsjö kyrka och fyra villakunder. Vi levererar cirka 1,0 MWh. Vi anslöt de första villorna 2009.

Rossön

Produktionsanläggningen består av en containerbaserad pelletpanna på cirka 1,3 MWh med åtta abonnenter varav tre är villakunder. Spets- och reserveffekt installerade vi 2019 och ersatte anläggningen som tidigare var placerad inne i skolan. Då kommunen inte längre äger skolan har Strömsunds energi ett arrendeavtal som reglerar vår verksamhet i byggnaden. För att säkerhetsställa att vi inte saknar pellets under den kalla perioden installerade vi ytterligare en pelletssilo 2013.

Gäddede

I Gäddede har vi det nyaste fjärrvärmenätet. I samband med byggnationen av en ny fjärrvärmeanläggning investerade bolaget i en ny fjärrvärmekulvert. Den nya kulverten är cirka 700 meter och togs i drift 2017. Vi har för närvarande 13 anslutna, varav fyra villakunder, och levererar cirka 2.100 MWh.

Vy över strömsundsbron mot Näsviken.

Så drog vi fjärrvärme till Näsviken

År 2010 drog vi fjärrvärme till Näsviken. Det var ett spännande projekt, inte minst för att vi drog ledningen över Strömsundsbron.

Så drog vi fjärrvärme till Näsviken Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster.

Fakta

 • Förkortningen kWh står för kilowattimme.
 • Förkortningen MWh står för megawattimme.
 • Visste du att 1 000 kWh är 1 MWh?
 • En normalstor villa förbrukar cirka 20 000 kWh eller 20 MWh fjärrvärme.
Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: