| Press

Publicerad:

Grönt vatten hjälper oss att hitta läckor

För att öka säkerheten i vårt fjärrvärmenät och i fjärrvärmecentralerna ute hos våra kunder börjar vi färga fjärrvärmevattnet grönt. Det hjälper oss att snabbare lokalisera och åtgärda eventuella läckor.

Ämnet vi kommer att börja använda heter pyranin och det är ett ofarligt färgämne som är godkänt av Livsmedelsverket. Pyranin använts för att färga fjärrvärmevatten i flera svenska städer.

Snabbare felsökning

Genom att vi färgar fjärrvärmevattnet grönt blir det enklare för oss att snabbt lokalisera och åtgärda läckage i er värmeväxlare för tappvarmvatten. Om varmvattenväxlaren läcker kan fjärrvärmevattnet blandas med fastighetens kranvatten, som då blir svagt grönfärgat. 


– Genom detta ökar vi säkerheten i vårt fjärrvärmenät och risken för allvarliga konsekvenser vid ett läckage blir också lägre, säger Thord Engström, vd.

Kontakta oss om du upptäcker grönt vatten!

  • Under kontorstid, klockan 8.00–16.00: Ring 0670-163 00
  • Under icke kontorstid: SOS Alarm 063-51 01 77

Läs mer om infärgning av fjärrvärmevatten

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: