| Press

Rör och maskiner

Publicerad:

Arbetet med nya kulverten är igång

Längs vägen mot Ulriksfors i Strömsund byggs just nu både en ny gång- och cykelväg samt en kulvert för fjärrvärme till den planerade pannan i industriområdet.

Jämtlandsvärmes nya fjärrvärmeanläggning ska ligga i industriområdet. Därför byggs nu en ny kulvert dit från den befintliga pannan mitt emot Strömsvallen. Den samförläggs med gång- och cykelvägen som Trafikverket bygger till Ulriksfors.


– Nu är kulverten framme vid Industricentravägen och kommer sedan att fortsätta längs vägen mot industriområdet. Hur långt vi kommer med kulverten i höst är oklart. Parallellt med grävarbetet jobbar vi vidare med att ta fram handlingar för den nya pannan, säger Jämtlandsvärmes vd Thord Engström.


Planen är att den nya fjärrvärmeanläggningen ska tas i drift 2022/2023.


Här ser du lite bilder från arbetet med kulverten.


Bygge av ny kulvert

Grävarbete i anslutning till gamla pannan vid Strömsvallen.

Grusmassor

En tydlig bild över hur kulverten löper fram längs vägen mot Ulriksfors.

Traktorer och arbetsmaskiner

Grävarbetet har pågått sedan i juni.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: