| Press

Publicerad:

Krav på miljöinformation från 1 juni 2023

Från och med 1 juni 2023 ställs krav på miljöinformation för verksamheter som levererar el, värme och kyla till konsumenter. Strömsunds energi har ett hållbarhetsbesked som visar att biooljan vi använder är hållbart producerad.

Enligt lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen har vi ett hållbarhetsbesked för de bränslen vi använder. Den visar att biooljan är hållbart producerad, vi köper in bioolja med ursprung i Nederländerna och råvaran kallas MFA (Mixed Fatty Acid).

Hållbart producerad bioolja

Under 2022 använde vi i anläggningen i Strömsund hållbar bioolja som spetslast. Räknar vi även med övriga anläggningar i kommunen är den totala biobränsleanvändningen cirka 95 procent.

Läs mer om vårt hållbarhetsbesked

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: