| Press

Kaffekoppar på ett bord.

För företagskunder

Här finns information till dig som är företagskund hos oss på Strömsunds värme AB (för detta Jämtlandsvärme). Bland annat tipsar vi om hur du får ut bästa effekt ur din anläggning och vad dålig avkylning kan bero på.

Flödesavgift

Strömsunds energi AB har beslutat att flödesavgiften, som vi tidigare tagit ut november till april, ska gälla året om från och med 1 januari 2013. Avsikten med förändringen är att ge incitament till att hålla sitt uppvärmningssystem i gott skick. En god värmeöverföring minskar flödet och returvattentemperaturen för en given värmeeffekt och därmed håller du som fastighetsägare nere dina kostnader. Värmeförlusterna i fjärrvärmenätet blir också lägre.

Hög avkylning – många fördelar

En välskött värmeanläggning innebär en hög avkylning av vattnet och ett bättre värmeutbyte i din värmecentral. Du som fastighetsägare får en bra värmeekonomi och hög driftsäkerhet. En hög avkylning betyder i sin tur att vi kan producera värmen effektivare vilket även leder till mindre miljöpåverkan. Med andra ord bättre för dig, bättre för oss och sist men inte minst bättre för miljön!

Vanliga fel vid dålig avkylning

Följ med jämna mellanrum upp driften i din värmeanläggning så att du snabbt kan åtgärda en försämring av anläggningens prestanda. Dålig avkylning kan ha många orsaker, exempelvis fel inställning av reglerutrustning för tappvarmvatten eller för värme och/eller ventilationskrets. Andra orsaker kan vara försmutsad värmeväxlare, sekundära kortslutningar eller ett dåligt injusterat system. En fackman kan hjälpa dig att på bästa sätt få en intrimmad och väl fungerande värmeanläggning.

En välskött anläggning ger bättre värmeekonomi

Vår strävan är att alltid leverera fjärrvärme så effektivt som möjligt så att du kan ta del av fördelarna med den bekymmersfria fjärrvärmen. Förutsättningen är att du har en väl fungerande värmeanläggning som fullt ut använder det inkommande varmvattnet.

Det innebär en hög avkylning av vattnet och att du får ett lägre flöde genom växlaren. Som belöning för att du är mån om att sköta din anläggning blir kostnaden per månad lägre. En ineffektiv och dåligt fungerande anläggning, som kräver större vattenflöden från fjärrvärmesystemet gör att din månadskostnad blir högre. På det här sättet skapas ett rättvist system.

Med fjärrvärme kommer värmen direkt, klar för användning. Vatten värms upp i en central anläggning och leds till din fastighet via ledningar i marken. I din värmeväxlare överförs värmen från fjärrvärmevattnet till fastighetens värme- och varmvattensystem. Det avkylda fjärrvärmevattnet går sedan tillbaka till fjärrvärmeverket.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: