| Press

Närbild på ny kulvert. Två rör ligger på bädd av stenmassor. 

Bild från arbetet med nya kulverten i Strömsund sommaren 2021.

Framtiden

Vi utökar kapaciteten och bygger en ny fjärrvärmeanläggning på industriområdet i Strömsund som tas i drift 2022/2023. Vår bedömning är att fjärrvärmen prismässigt står sig väl jämfört med andra uppvärmningsformer. 

Vi arbetar hårt för att fjärrvärmepriset över tid ska ligga på en attraktiv nivå och att våra kunder ska uppleva fjärrvärme som prisvärt. Energimyndighetens årliga utredning, ”Uppvärmning i Sverige”, visar att det sällan är lönsamt att byta till någon annan uppvärmningsform om du redan har fjärrvärme.

Ny fjärrvärmeanläggning i Strömsund

Den 15 februari 2021 beslutade bolagets styrelse att investera i en ny fjärrvärmeanläggning i Strömsund. Effekten på den nya pannan blir cirka åtta megawatt (MW) och det motsvarar uppvärmningen av cirka 800 villor. Planen är att den ska tas i drift 2022/2023.


Från den befintliga pannan mitt emot Strömvallen, till den nya på industriområdet, bygger Strömsunds energi också en ny kulvert. Den samförläggs med gång- och cykelvägen som Trafikverket bygger till Ulriksfors.

Biobränsle bästa alternativet

Strömsunds energi har de senaste åren utrett vilken bränsletyp som passar bäst i ett glesbygdsområde med närhet till skog, som Strömsunds kommun. Bränslet i den nya pannan blir i huvudsak biobränsle från skogen.

Fjärrvärme är ett prisvärt alternativ!

Strömsunds energis priser är bland de lägre, vid jämförelse med branschkollegors medelpris i vår geografiska närhet.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: