| Press

E-faktura till Strömsunds energi

Så här skickar du e-faktura till oss

Via PEPPOL

Strömsunds energis PEPPOL-adress är 0007:5562201615

Om ni inte kan skicka via PEPPOL

VAN-partner: TIETOSE

Elektronisk adress till Strömsunds energi: 5562201615

Skickar du ett fåtal fakturor per år?

Kontakta din bank och se om de erbjuder fakturaportal.

Fakturareferens

Vid all fakturering ska en referenskod om sex tecken i följd anges. Om inte beställaren uppgett denna kod så ska ni fråga efter den.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: