| Press

Energipriser

Vår ambition är att vara konkurrenskraftiga gentemot de alternativ som finns, även om vi aldrig skulle kunna erbjuda en vedeldare en lägre energikostnad. Däremot kan vi frigöra mycket tid som kan vara användbart till annat som kan vara mera inkomstbringande.

Strömsunds energis energipriser är konkurrenskraftiga. I Nils Holgersson-rapporten som kommer ut varje år kan du se hur vi ligger till i jämförelse med övriga fjärrvärmeföretag i Jämtlands län och i riket.

Till Nils Holgersson-rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Priser för småhus och företag

Till prislista för företag 2023

Till prislista för småhus 2023

Prisinformation i enlighet med EIFS 20093

Prisinformation för småhus och företag.


Kundkategori småhus (inklusive moms)
Årlig förbrukning
Total årskostnad, kr
Varav fast del, kr
Varav rörlig del, kr
15.000 kWh
16.021
4.876
11.145
20.000 kWh19.736
4.87614.860
30.000 kWh27.166
4.87622.290
40.000 kWh34.596
4.87629.720

 

Kundkategori företag (exklusive moms)
Årlig förbrukning
Total årskostnad, kr
Varav fast del, kr
Varav rörlig del, kr
80 MWh
61.745
18.044
43.701
193 MWh146.708
41.280105.428
1.000 MWh712.371
166.111546.260


Om rapporten

Nils Holgersson-gruppen ger årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: