| Press

Prislista för småhus

Prislistan för fjärrvärme gäller från 1 januari 2023 i Strömsund, Hoting, Hammerdal, Kyrktåsjö, Rossön, Backe och Gäddede. 

Denna prislista avser en- och tvåbostadsfastighet för enskilt bruk. Angivna priser är inklusive mervärdesskatt och gäller tills vidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.

  • Grundpris: 4.876 kr/år
  • Energipris: 74,34 öre/kWh

Nyanslutning

Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

Kundservice och felanmälan

Du kan alltid nå oss! Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att ringa vår kundservice som är öppen vardagar klockan 8.00 till 16.00. Kontaktuppgifterna finns i Kontakta oss-rutan. Övrig tid, ring vår felanmälan 063-51 01 77. 

Till felanmälan

Begrepp/tillämpningsbestämmelser

Energipris

Det pris du betalar per levererad kWh fjärrvärme.

Avläsning

Avläsning sker normalt 12 gånger per år. I de fall mätvärde saknas preliminärfaktureras energipriset baserat på en beräknad fjärrvärmeanvändning. Justering sker efter att en ny avläsning genomförts eller när fjärrvärmeavtalet upphör.

Provning av mätare

Finns misstanke om att mätningen är felaktig kan vi begära provning av mätare. Om avvikelsen från rätt värde inte är större än ±5 % fakturerar vi 880 kronor för provningen.

Fakturering och betalning

Vi skickar normalt faktura en gång per månad. Betalning ska vara Strömsunds energi AB tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag.

Avstängning/återinkoppling

Vid avstängning respektive återinkoppling tar vi ut en avgift på 1.000 kronor.

Övriga villkor

För fjärrvärmeleveranser gäller ”Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk* samt vad som i övrigt avtalats. De allmänna avtalsvillkoren finns på Energiföretagen Sveriges hemsida. Denna prislista är de avgiftsbestämmelser som de allmänna villkoren refererar till.

Till de allmänna avtalsvillkoren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: